• ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลในสัญญาลูกจ้างชั่วคราว

  ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลในสัญญาลูกจ้างชั่วคราว

  – บค ๔๙

  – บค ๕๖

  – บค ๕๖.๑

  ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้างชั่วคราว บค 49_Page_1ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้างชั่วคราว บค 49_Page_2ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้างชั่วคราว บค 49_Page_3ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้างชั่วคราว บค 49_Page_4ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้างชั่วคราว บค 49_Page_5ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้างชั่วคราว บค 49_Page_6ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้างชั่วคราว บค 49_Page_7

  >> DOWNLOAD <<