• โครงการผ่าเพลง ผ่าธรรม จัดโดย สมาคมศิษย์เก่า มจร

  ผ่าเพลง ผ่าธรรม นวัตกรรมรูปแบบใหม่ทางวิชาการ จัดโดย สมาคมศิษย์เก่า มจร

  วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.30 – 16.30 น.

  สถานที่จัดงาน อาคารเรียนรวม ห้องเธียร์เตอร์ โซน C  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย

  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  10696469_566920803409613_2841558266949562253_nผ่าเพลง ผ่าธรรม นวัตกรรมรูปแบบใหม่ทางวิชาการ จัดโดย สมาคมศิษย์เก่า มจร

  วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.30 – 16.30 น.

  สถานที่จัดงาน อาคารเรียนรวม ห้องเธียร์เตอร์ โซน C  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย

  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  10696469_566920803409613_2841558266949562253_n