• ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  ประกาศมหาวิทยาลัย
  เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
  ของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  document-1_page_1

  document-1_page_2

  >> DOWNLOAD <<