Daily Archives: June 16, 2018

 • %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99

  สัญญารับทุนอุดหนุนทุนวิจัย ปี 2561

  Posted on June 16, 2018 by law law in ข่าว, สัญญา.

  [:TH] สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ  2561 ลำดับที่ สัญญาเลขที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้รับทุน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ส่วนงาน 1 ว.001/2561 นาย นิกร พลเยี่ยม วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 2 ว.002/2561 ดร. นาย วิรัตน์ ภูทองเงิน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 3 ว.003/2561 นาย สุทธิวิทย์ วิลัยริด วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 4 ว.004/2561 พระมหา อภิสิทธิ์ จอดนอก วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 5 ว.005/2561 ดร. นาย ทิพย์ ขวัญแก้ว วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 6 ว.006/2561 พระปลัด วีระชนม์ เขมวีโร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 7 ว.007/2561 ดร. นาย […]

  Continue Reading...
  No Comments.