• (ไทย) การกำหนดวิธีการปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา

    Sorry, this entry is only available in Thai.